براي مشاهده فايل كامل ترمينولوژي بر روي لينك زير كليك نماييد

ترمينولوژي آگاهي شان
مثلث اکبر:

مجموعه ای است از ذهن، روح و جسم خداوند. مثلث اکبر ذات است که اگر نباشد چیزی هم نیست. مثلث اصغر بدل و ما به ازای متجلی آن می باشد مانند زمین و آسمان، روز و شب. مثلث اکبری که هبوط کرده است شامل ذره جاویدان و انسان و عالم می شود. مثلث اکبر در هفت موقعیت خلقت، آگاهی، انرژی، توازن، متعالی، متکامل و رهایی وجود دارد. بدین سان خلقت متجلی می شود اما به دلیل تجلی، اصغرِ اکبر نقطه شروع ظهور ذره جاویدان است مأموریت برگرداندن ذره جاویدان به عهده انسان قرار دارد. مثلث اکبری که اصغر شده است در نتیجه باید به جایگاه اولیه خود بازگردد
خط آفاقی:خط آفاقی، انطباق زمان، مکان، ماده، انرژی در شکل تجلی (مرئی) است. تجربه ها در خط آفاقی مربوط به تضاد و دوگانگي می شوند. در این نوع تجربه وحدتی وجود ندارد زیرا در ارتباط با جمع و رؤیای جمعی هستند.

خط انفسی:
انطباق زمان، مکان، ماده، انرژی در نقطه بیکرانگی و لایتناهی است. در خط عمودی یا انفسی انسان قادر خواهد بود که به قاب قوسین یا ابتدای لامکان برسد. برای رسیدن به این مراتب باید از نقطه شرق و غرب خط آفاقی عبور کرد و به نقطه توازن رسید.

Advertisements